ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΙΟΙ

ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΑΚΡΙΟΙ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 80 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 80 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126331
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 80 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€52,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 90 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 90 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 90 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126332
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 90 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€64,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 100 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126333
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 100 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€69,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 110 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 110 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 110 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126334
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 110 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€74,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 120 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 120 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 120 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126335
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 120 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€79,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 130 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 130 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 130 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126336
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 130 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€84,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 140 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 140 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 140 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126346
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 140 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€89,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 150 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 150 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 150 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126347
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 150 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€94,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 160 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 160 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 160 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126348
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 160 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€99,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 170 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 170 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 170 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126349
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 170 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€112,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 180 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 180 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

Οδηγός συρταριού αλουμινίου μήκους 180 εκαταστών, τηλεσκοπικός. Ανοχή βάρους 40 kg. Η τιμή αφορά ζεύγος.  ΥΨΟΣ: 45 mm ΦΑΡΔΟΣ: 20mm ΦΑΡΔΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΙ: 40mm ..

Κωδικός: 1126350
ΕΝΤΟΣ 1-2 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Οδηγός συρταριού αλουμινίου
Μήκος 180 εκαταστά τηλεσκοπικός
Ανοχή βάρους 40 kg
Τιμή ζεύγους

€124,00