ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΜΟΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙ ΜΟΝΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 25 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 25

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120546
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€4,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 30 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 30

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120548
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€4,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 35 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 35

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120550
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€4,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 40 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 40

Οδηγός συρταριού με ροδάκι INDAUX. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120552
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι INDAUX
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€4,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 45 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 45

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120554
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€4,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 50 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 50

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120556
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€5,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 55 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 55

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120558
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€6,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 60 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΚΑΦΕ 60

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120560
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€7,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 25 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 25

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120545
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€3,50

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 30 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 30

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120547
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€3,50

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 35 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 35

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120549
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€3,50

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 40 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 40

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120551
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€3,50

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 45 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 45

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120553
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€3,50

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 50 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 50

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120555
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€3,50

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 55 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 55

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120557
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€4,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 60 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 60

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120559
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€6,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 70 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 70

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120561
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€9,00

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 80 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΕΥΚΟΣ 80

Οδηγός συρταριού με ροδάκι. Πολύ καλη ποιότητα κατασκευής με ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά. Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο για ομαλό και αθόρυβο κλείσιμο του συρταριού.   ..

Κωδικός: 1120562
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Οδηγός συρταριού με ροδάκι
Ανοχή βάρους συρταριού 25 κιλά
Επιδέχεται και εξωτερικό φρένο

€10,00

ΦΡΕΝΟ ΟΔΗΓΟΥ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΦΡΕΝΟ ΟΔΗΓΟΥ

Εξωτερικό φρένου οδηγού. Προσαρμόζεται σε όλους του τύπους οδηγών - παλαιούς και νέους - και προσδίδει ομαλό κλείσιμο στα συρτάρια.   ..

Κωδικός: 1120607
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Εξωτερικό φρένου οδηγού
Προσαρμόζεται σε όλους του τύπους οδηγών (παλαιούς και νέους)

€5,00