ΤΑΙΡΑΠ

ΤΑΙΡΑΠ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x140 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x140

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 140mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 30 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1130104
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 140mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 30 τεμαχίων

€0,50

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x140 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x140

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 140mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127478
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 140mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€1,60

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x160 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x160

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 160mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127479
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 160mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,00

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 30 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1130103
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 30 τεμαχίων

€0,80

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 2,5x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127480
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,20

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 3,6x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 3,6x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 3,6mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127481
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 3,6mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,70

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 3,6x300 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 3,6x300

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 300mm, Πλάτος 3,6mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127482
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 300mm
Πλάτος 3,6mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€4,30

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 3,6x370 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 3,6x370

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 370mm, Πλάτος 3,6mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127483
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 370mm
Πλάτος 3,6mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€4,90

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x160 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x160

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 160mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127484
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 160mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,80

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127485
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€3,30

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x250 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x250

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 250mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127486
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 250mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€4,90

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x300 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x300

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 300mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127487
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 300mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€5,30

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x370 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x370

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 370mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127488
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 370mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€6,80

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x430 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΛΕΥΚΑ 4,8x430

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος λευκού, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 430mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127489
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 430mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€9,00

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 2,5x140 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 2,5x140

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 140mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127490
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 140mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€1,60

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 2,5x160 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 2,5x160

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 160mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127491
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 160mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,00

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 2,5x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 2,5x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 2,5mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127492
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 2,5mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,20

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 3,6x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 3,6x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 3,6mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127493
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 3,6mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,70

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 3,6x300 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 3,6x300

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 300mm, Πλάτος 3,6mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127494
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 300mm
Πλάτος 3,6mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€4,30

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 3,6x370 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 3,6x370

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 370mm, Πλάτος 3,6mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127495
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 370mm
Πλάτος 3,6mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€4,90

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x160 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x160

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 160mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127496
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 160mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€2,80

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x200 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x200

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 200mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127497
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 200mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€3,30

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x250 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x250

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 250mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127498
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 250mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€4,90

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x300 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x300

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 300mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127499
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 300mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€5,30

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x370 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x370

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 370mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127500
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 370mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€6,80

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x430 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΑΙΡΑΠ ΜΑΥΡΑ 4,8x430

Nylon δεματικά καλωδίων χρώματος μαύρου, ανθεκτικά στην φωτιά (οδηγία UL 94, κατηγορία V2), στο λάδι, στο γράσο, στη μούχλα, στους διαλύτες καθώς και σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (-40°C έως +85°C). Μήκος 430mm, Πλάτος 4,8mm. Συσκευασία 100 τεμαχιων. ..

Κωδικός: 1127501
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Μήκος 430mm
Πλάτος 4,8mm
Συσκευασία 100 τεμαχίων

€9,00