ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.0.5x22 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.0.5x22

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131031
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.0.5
Παράγεται στην Ισπανία

€0,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.1x34 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.1x34

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131030
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.1
Παράγεται στην Ισπανία

€0,75

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.1.5x40 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.1.5x40

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131032
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.1.5
Παράγεται στην Ισπανία

€0,75

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2x49 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2x49

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131006
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.2
Παράγεται στην Ισπανία

€0,90

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2.5x57 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2.5x57

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1130105
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.2.5
Παράγεται στην Ισπανία

€0,90

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3x61 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3x61

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1130106
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.3
Παράγεται στην Ισπανία

€1,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3.5x70 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3.5x70

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1130107
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.3.5
Παράγεται στην Ισπανία

€1,20

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4x75 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4x75

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1130108
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.4
Παράγεται στην Ισπανία

€1,30

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4.5x80 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4.5x80

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1130109
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.4.5
Παράγεται στην Ισπανία

€1,50

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5x86 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5x86

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1130110
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.5
Παράγεται στην Ισπανία

€1,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5.5x93 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5.5x93

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131007
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.5.5
Παράγεται στην Ισπανία

€1,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6x93 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6x93

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131008
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.6
Παράγεται στην Ισπανία

€2,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6.5x101 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6.5x101

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131009
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.6.5
Παράγεται στην Ισπανία

€2,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7x109 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7x109

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131010
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.7
Παράγεται στην Ισπανία

€3,10

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7.5x109 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7.5x109

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131011
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.7.5
Παράγεται στην Ισπανία

€3,40

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8x117 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8x117

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131012
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.8
Παράγεται στην Ισπανία

€4,10

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8.5x117 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8.5x117

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131034
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.8.5
Παράγεται στην Ισπανία

€5,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.9x125 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.9x125

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131028
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.9
Παράγεται στην Ισπανία

€6,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.9.5x125 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.9.5x125

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131024
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.9.5
Παράγεται στην Ισπανία

€7,50

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.10x133 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.10x133

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131029
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.10
Παράγεται στην Ισπανία

€8,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.11x142 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.11x142

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131033
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.11
Παράγεται στην Ισπανία

€9,50

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.12x151 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.12x151

Ατσάλινο τρυπάνι HSS για μέταλλο. Κυλινδρικό στέλεχος και άκρη μύτης 118º. Εφαρμογές: υλικά με σκληρότητα κάτω των 800 N / mm². ..

Κωδικός: 1131035
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.12
Παράγεται στην Ισπανία

€12,00