ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118652
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.2
Παράγεται στην Αυστρία

€0,65

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.2.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118563
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.2.5
Παράγεται στην Αυστρία

€0,65

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118394
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.3
Παράγεται στην Αυστρία

€0,65

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.3.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118943
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.3.5
Παράγεται στην Αυστρία

€0,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1119157
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.4
Παράγεται στην Αυστρία

€0,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.4.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118942
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.4.5
Παράγεται στην Αυστρία

€0,90

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118729
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.5
Παράγεται στην Αυστρία

€1,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.5.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118429
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.5.5
Παράγεται στην Αυστρία

€1,10

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118430
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.6
Παράγεται στην Αυστρία

€1,30

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.6.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1119191
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.6.5
Παράγεται στην Αυστρία

€1,35

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118564
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.7
Παράγεται στην Αυστρία

€1,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.7.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1119218
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.7.5
Παράγεται στην Αυστρία

€1,85

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1119388
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.8
Παράγεται στην Αυστρία

€2,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.8.5

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1118435
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.8.5
Παράγεται στην Αυστρία

€2,20

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.9 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.9

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1119059
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.9
Παράγεται στην Αυστρία

€2,40

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.10 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ Φ.10

Τρυπάνια τα οποία συνδυάζουν την υψηλή ανθεκτικότητα και ελαστικότητα με την βέλτιστη απόδοση, ταχύτητα και ακρίβεια διάτρησης. Κατάληλα για όλα τα δράπανα. ..

Κωδικός: 1119060
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι Αέρος
Φ.10
Παράγεται στην Αυστρία

€2,80