ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.3 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.3

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1124994
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.3
Παράγεται στην Αυστρία

€2,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.4 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.4

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1124995
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.4
Παράγεται στην Αυστρία

€2,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.5 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.5

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1124996
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.5
Παράγεται στην Αυστρία

€2,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.6 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.6

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1124997
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.6
Παράγεται στην Αυστρία

€2,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.7 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.7

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1124998
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.7
Παράγεται στην Αυστρία

€3,25

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.8 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.8

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1124999
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.8
Παράγεται στην Αυστρία

€3,25

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.10 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.10

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1125000
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.10
Παράγεται στην Αυστρία

€4,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.12 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.12

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1125001
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.12
Παράγεται στην Αυστρία

€5,90

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.14 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.14

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1125002
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.14
Παράγεται στην Αυστρία

€7,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.16 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.16

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1125003
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.16
Παράγεται στην Αυστρία

€10,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.18 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.18

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1125004
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.18
Παράγεται στην Αυστρία

€15,50

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.20 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΟΣ ΞΥΛΟΥ Φ.20

Τρυπάνι ξύλου με οδηγό ακίδας, μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες (έως και 250° C), κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, ινοσανιδών κ.α.  ..

Κωδικός: 1125005
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ακίδος ξύλου
Φ.20
Παράγεται στην Αυστρία

€20,20