ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.10 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.10

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125008
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.10
Παράγεται στην Αυστρία

€3,90

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.12 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.12

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125009
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.12
Παράγεται στην Αυστρία

€4,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.14 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.14

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125010
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.14
Παράγεται στην Αυστρία

€4,70

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.15 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.15

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125011
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.15
Παράγεται στην Αυστρία

€5,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.16 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.16

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125012
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.16
Παράγεται στην Αυστρία

€5,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.18 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.18

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1118860
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.18
Παράγεται στην Αυστρία

€7,60

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.20 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.20

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125013
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.20
Παράγεται στην Αυστρία

€7,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.22 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.22

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125014
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.22
Παράγεται στην Αυστρία

€8,30

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.24

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125015
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.24
Παράγεται στην Αυστρία

€8,90

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.25 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.25

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125016
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.25
Παράγεται στην Αυστρία

€9,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.26 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.26

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125017
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.26
Παράγεται στην Αυστρία

€10,00

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.28 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.28

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125018
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.28
Παράγεται στην Αυστρία

€10,50

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.30 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.30

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125019
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.30
Παράγεται στην Αυστρία

€11,30

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.32 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.32

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125020
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.32
Παράγεται στην Αυστρία

€11,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.35 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.35

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125021
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.35
Παράγεται στην Αυστρία

€14,80

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.36 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ

ΤΡΥΠΑΝΙ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ Φ.36

Τρυπάνι ξύλου φτερού ακριβείας και ταχείας διάτρησης με εξάγωνο στέλεχος 1/4’’. Κατάλληλο για τη διάτρηση μαλακών και σκληρών ξύλων, νοβοπάν, δοκαριών κ.α. Ολικό μήκος 152mm. Προϊόν υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας. Παράγεται στην Αυστρία. ..

Κωδικός: 1125022
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟ
Τρυπάνι ξύλου φτερού
Φ.36
Παράγεται στην Αυστρία

€15,00